Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik

Kocaeli Üniversitesi İdari teşkilatının başı olarak her türlü idari görevin yapılmasından ve kontrolünden Rektörlük Makamına karşı sorumlu olan Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda görevini yerine getirmektedir.
Genel Sekretere, yukarıda belirtilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere iki Genel Sekreter Yardımcısı görev yapmaktadır.

Genel Sekreter

Doç. Dr. Mustafa EREN
Genel Sekreter V.

gsekreterlik@kocaeli.edu.tr

mustafa.eren@kocaeli.edu.tr

+90 (262) 303 10 15

Genel Sekreter Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi E. Mustafa Yeğin
Genel Sekreter Yardımcısı V.

mustafa.yegin@kocaeli.edu.tr

+90 (262) 303 10 20

Aykut ÜLKEOK
Genel Sekreter Yardımcısı

aykut.ulkeok@kocaeli.edu.tr

+90 (262) 303 10 19

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors