Haberler

KOÜ’lü Öğretim Üyesi, karstik su kaynakların korunması konusunda eğitim semineri verdi

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nihat Hakan AKYOL, Çekya Prag Charles Üniversitesi Hidrojeoloji, Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen çevrimiçi ‘‘Uygulamalı Jeoloji’’ eğitim seminerinde karstik jeolojik sistemlerde depolanan likit faz trikloroetilen kaynak zonların potasyum permanganatlı oksidasyon yöntemi ile ıslahı konusunda bilgiler verdi.

Üniversitemiz ile ERASMUS anlaşması da olan Çekya Prag Charles Üniversitesi Hidrojeoloji, Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü bünyesinde düzenlenen çevrimiçi ‘‘Uygulamalı Jeoloji’’ eğitim semineri kapsamında Doç. Dr. AKYOL ‘‘In-Situ Permanganate Oxidation of TCE Source Zones in Karst Environment’’adlı çalışmayı sundu.

Doç. Dr. Akyol eğitim seminerinde ‘‘Karstik su kaynakları dünya nüfusunun yaklaşık olarak % 25‘ine içme suyu sağlamaktadır. Türkiye’de karbonat kayaları, ülkenin yaklaşık üçte birini kaplamakta ve önemli derecede içme suyu potansiyeli taşımaktadır. Geniş yayılım alanlarına sahip olan karstik akifer sistemleri kendilerine özgü hidrojeolojik karakterlerinden dolayı diğer akifer sistemlerine göre kirlenmeye daha kolay ve fazla maruz kalmaktadır. Klorlu solventler yeraltı suyu akifer sistemlerinde gözlenen önemli organik kirletici gruplarındandır. Karstik akifer sistemleri gerek dünyada gerekse ülkemizde büyük oranda içme suyu potansiyeline sahip olmasına rağmen hidrojeolojik özelliklerinden ötürü kirlenmeye kolaylıkla maruz kalmaktadır. Sudan yoğun likit faz (DNAPL) türü kütleler birçok karstik saha içerisinde karstik toprağında ya da toprak/karbonat ana kaya kontağında depolanmaktadır. Yerinde Kimyasal Oksidasyon (ISCO) Teknolojisi, akiferlerin kaynak zonlarındaki DNAPL kütlelerini yok etmede kullanılan en önemli ıslah teknolojilerinden biridir. Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan YOLCUBAL hocamızın danışmanlığı ile benim de doktora çalışmam olan araştırma neticesinde, karstik sistemlerin yansıtıldığı deneysel çalışmalar ile DNAPL TCE kütleleri başarılı bir şekilde ıslah edilebilmektedir. Deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçlar, önümüzdeki süreçte karstik sistemlerin ıslahı ile ilgili saha çalışmalarının başarısı konusunda oldukça ümit vericidir. Konu kapsamında TÜBİTAK ve BAP destekli projeler yürütülmüş ve Uluslararası makaleler (SCI Index) yayınlanmış olup, halen ilgili alanda ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikler devam etmektedir.’’ dedi.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors