Haberler

“İnsan doğanın bir parçası olduğunu bilerek yaşamalı”

SEPAŞ Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Ki’de Merve Koçak’ın sunduğu Güne Bakış programına konuk olarak enerji ve sürdürülebilirlik hakkında konuştu.

“Canlılar için enerjinin devamlılığı esas”
Muhsine Küçük, enerjinin ilk tanımının M.Ö. 600 yılında Aristoteles tarafından yapıldığını fakat günümüzde kullanılan tanımın biraz daha farklı olduğunu ifade etti. Enerjinin Türk Dil Kurumu tarafından “maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke” olarak tanımlandığını belirten Küçük, tüm yaşayan varlıkların canlı kalabilmek için kullanılabilir enerjiye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Küçük, insanların bu enerjiyi oksijen ile birlikte metabolizmanın ihtiyacını karşılayan yiyeceklerden aldığını vurgulayarak canlılar için enerjinin devamlılığının esas olduğunu vurguladı.

“Enerji farkındalığı olmazsa olmazımız”
Enerji farkındalığı kavramına vurgu yapan Küçük, “Artan enerji gereksinimi ve bunun ortaya çıkardığı sorunlar, tüketilen enerji miktarı ve kalitesini düşürmeden sosyal refah arttırılabilir mi sorusunu gündeme getirmektedir. Kuşkusuz üretim ve tüketim şeklini değiştirmediğimiz takdirde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılamayacağı ortadadır. Bir yandan ekolojik denge bozuluyor, enerji fiyatları artıyor, gezegene enerji sağlayan fosil kaynaklar ise her geçen gün daha da azalmaktadır. Bu noktada enerji farkındalığı sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır. Çünkü enerji ile ilgili gerçekleşecek her türlü olumlu ya da olumsuz gelişme sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasını oluşturan tüm canlıları etkileniyor. Bu nedenle daha fazla üretip tüketmektense üretim ve tüketim safhasında verimliliği arttırmak geriyor. Dünya da bu yönde özellikle son 20 yıldır yapılan çok fazla devletin taraf olduğu anlaşmalar, protokoller bulunuyor.” şeklinde konuştu.

“Bilgi toplumuna ihtiyaç var”
Sürdürülebilir toplumlar haline gelebilmek için kurumlar ve bireylerde değişim yaratabilmenin hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Küçük, bu bağlamda bilgi toplumu ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiden yola çıkmanın faydalı olacağını ifade etti. Küçük, sürdürülebilir bir yaşamın sağlanabilmesi için bilgi toplumuna ihtiyaç varken, bilgi toplumunun oluşabilmesi için de sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere tüm boyutlarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir kalkınma kavramından bahseden Küçük, sürdürülebilir kalkınma ile gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan bugünkü neslin kendi ihtiyaçlarını karşılamasının amaçlandığını dile getirdi.

“İsraftan kaçınmalı ve geri dönüşüme önem vermeliyiz”
Muhsine Küçük, enerji kullanımı konusunda bireylere ve kurumlara önemli roller düştüğünü belirterek, “Birey olarak bakarsak insanlar enerjiyi özellikle elektrik enerjisini hizmet olarak kullanıyor. Aydınlatma, ısınma, temizlik ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, gelecek nesillerin refahı için elzem. Enerji tasarruflu ampullerin kullanılmasını, bulaşık makinesi gibi cihazların tam dolu oldukları zaman çalıştırılmasını, elektronik aletlerin kullanılmadıkları zaman kapalı tutulmasını, çöplerin geri dönüşüm için ayrıştırılmasını, israftan kaçınılmasını her bireyin alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Doğa bizim için değil, insan doğanın sadece bir parçası olduğunu bilerek yaşamalı. Kurumlar için ise sürdürülebilir bir işletmecilik için mal veya hizmetlerin tasarım aşamasındaki çevresel etkileri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Profesyonel işletmecilik faaliyetleri arasında sayabileceğimiz sürdürülebilirlik felsefesi, mutlaka her şirketin vizyonunda olmalıdır. Şirketler planlarını yaparken ve stratejilerini oluştururken insan ve doğa yaşamına olan saygı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Sürdürülebilir işletmecilik faaliyetleri için enerji tüketimi azaltılmalı ve kaçaklar asgariye düşürülmelidir. Yenilenebilir kaynak kullanımına ağırlık verilmeli, geri dönüşümlü ve doğada yok olan malzeme kullanılmalı, karbon ayak izi azaltılmalıdır.” ifadelerinde bulundu.

Haber: Musa Karagöz (RATAM/BHİ)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors