Haberler

“Bebekten topluma uzanan eller”

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Ergin, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Ki’de Merve Koçak’ın sunduğu Güne Bakış programına konuk olarak Ebeler haftası kapsamında ebelik mesleği ve ebelik eğitimi hakkında konuştu.

“Mesleğimiz dünyanın en eski mesleklerinden biri”
Prof. Dr. Ayla Ergin, ebelik mesleğinin dünyanın en eski ve en kutsal mesleklerinden biri olduğunu vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün ebeleri, gebelik öncesi ve gebelik sırasında, doğumda ve doğum sonrası dönemde gerekli bakım ve danışmanlığı sağlayan normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptıran ve yeni doğanın bakımını yapmak üzere eğitilmiş kişiler olarak tanımladığını ifade etti. Ergin, ülkemizde ayrıca ebelerin, antenatal eğitim ve ebeveynliğe hazırlanma, cinsellik ve üreme sağlığı hizmetlerin yürütülmesi, doğum ve yeni doğan hizmetlerinin yürütülmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma, filyasyon ve bağışıklama hizmetlerini yürütme, doğum ve ölüm istatistiklerini tutma ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği şeklinde pek çok sorumluluğu yerine getirdiğini dile getirdi.

“Ebelerin sorumluluğu büyük”
Anne ve yeni doğan(bebek) hastalık ve ölüm hızlarının bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini aktaran Ergin, “Bu oranların düşürülmesinde ebeler büyük sorumluluğa sahiptir. Ebelik hizmetleri güçlü ülkelerde anne bebek ölüm ve hastalık oranları daha düşüktür. Bir doğum ile aileyi, bir aile ile dünyayı değiştirebilecek güçte olan sağlık sistemimizin vazgeçilmez profesyonelidir ebelerimiz. Ebeler kadınlara tüm yaşam evrelerinde genel ve kadın sağlığına özgün eğitimler verir, kadın sağlığı sorularını ele alır, koruyucu sağlık hizmetleri, kadına ve aileye aile planlaması ve üreme sağlığı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev alırlar. Böylelikle, bebekten kadına, kadından topluma doğru uzanan bu eller, sağlıklı bir toplum oluşmasını, ölüm ve hastalık oranlarının azalmasını sağlayarak daha sağlıklı nesillerin gelişmesine yardım eder” ifadelerinde bulundu.

“Eğitim ve akademik alanda güçlüyüz”
Bazı ülkelerde ebelerin özerklik, otonomi ve profesyonellik yönünden daha gelişmiş durumda iken, bu durumun ülkemizde sınırlı olduğunu belirten Ergin, ebelik hizmetleri güçlü ülkelerde sezaryen doğumların oldukça düşük seviyede olduğunu dile getirdi. Ülkemizde sezaryen doğumları azaltmada ebelere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Ergin, sağlık profesyonellerinin ve özellikle ebelerin daha iyi eğitim, çalışma koşulları ve istihdamının sağlanması gerektiğini ifade etti. Ergin, ebelikte eğitim ve akademik alandaki gelişmelerin ülkemizin güçlü yönlerini oluşturduğunu ve pek çok ülkede ebelik alanında yüksek lisans ve doktora programı sınırlı sayıda iken Türkiye’de ebelik alanında programların ve bu programlardan mezun olan meslek mensuplarının bulunduğunu ifade etti.

“Doktora programını açmayı hedefliyoruz”
Prof. Dr. Ayla Ergin, ebelik bölümünün 1992 yılından itibaren eğitim vermeye başladığını hatırlatarak, 2015-2016 yılından itibaren yüksek lisans eğitimlerine başladıklarını ifade etti. Birçok bilimsel etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini belirten Ergin, en kısa sürede de doktora programını açmayı hedeflediklerini söyledi.

“Pandemi birçok alışkanlığımızı değiştirdi”
Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanları gibi ebelerinde hizmetlerini yürütürken önemli ölçüde etkilendiğini aktaran Ergin, “Dünya genelinde anne ve yeni doğan sağlığı hizmetlerinin sürdürülmesinde büyük zorluklar yaşanmış, ilk zamanlarda doğum şekli değişmiş, doğum desteği sağlayan kişiler izolasyon önlemleri nedeniyle azaltılmış, anne ve yeni doğana aynı odada bakım verme, ten tene temas ve emzirme ile ilgili kısıtlamalar nedeni ile ebeler bu hizmetlerini yeterince yürütememişlerdir. Ancak çalışmalar geldikçe diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde, sağlık bakanlığımızın güncellediği rehberler doğrultusunda, kadın ve ailesi ile iletişimleri sürdürmüşler ve destekleyici bir doğum bakım hizmeti sunmaya devam etmişlerdir. Eğitim sürecinde ise, Rektörlüğümüzün kararı ile hemen online eğitimlere başladık. Uygulamalı derslerimizi çevirim içi ortamlarda yürüttük. Öğrencilere ödevler vererek materyaller hazırlamalarını ve video çekmelerini istedik. Okulumuzdaki materyalleri çevirim içi platformlarda kullanmaya çalıştık. Zorlu ancak işbirliği içinde yapabileceklerimizin en iyisini uygulamaya çalışarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi sürdürdük” diye konuştu.

“Hem örnek, hem ilham kaynağı olsunlar”
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Ergin, “İnsanı, kadını, bebekleri sevsinler. İnsan hakları, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve bilim gibi evrensel değerleri benimsesinler. Daima pozitif, yapıcı ve mütevazi olsunlar. Daha öğrenci iken mesleği tanısınlar, mesleki hedeflerini belirlesinler. Ben her bireyin içinde yaşadığı topluma yapabileceği en güzel katkıları sağlama sorumluluğu olduğuna inanıyorum. M. Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” Verilen görevi en iyi şekilde yapsınlar, kendilerini ve mesleklerini geliştirsinler, farklı diller öğrensinler, çok okusunlar, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirsinler ve farklı ülkelerdeki meslektaşları ile işbirliği yapsınlar ve yeni meslektaşlarına hem örnek hem de ilham kaynağı olsunlar” şeklinde ebelik mesleğini yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Haber: Musa Karagöz (RATAM/BHİ)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors