Plan / Rapor / Genelge

Stratejik Plan

Kocaeli Üniversitesi Stratejik Planı (2014-2018)
Kocaeli Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013)

Faaliyet Raporları

İdare Faaliyet Raporu 2014
İdare Faaliyet Raporu 2013
İdare Faaliyet Raporu 2012
İdare Faaliyet Raporu 2011
İdare Faaliyet Raporu 2010
İdare Faaliyet Raporu 2009
İdare Faaliyet Raporu 2008

Akademik Faaliyet Raporları

Akademik Faaliyet Raporu 2011
Akademik Faaliyet Raporu 2010
Akademik Faaliyet Raporu 2009

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Raporları Web Sitesi

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2010
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2009
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2008

Performans Programı

Performans Programı 2015
Performans Programı 2014
Performans Programı 2013
Performans Programı 2012
Performans Programı 2011
Performans Programı 2010
Performans Programı 2009

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2014
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2012
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2011
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2010
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2009

Ön Mali Kontrol Yönergeleri

Ön Mali Kontrol Yönergesi 2015
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2014
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2013

Uyum Eylem Planı

Revize Edilen Uyum Eylem Planı 2014

Çalışma Takvimi

Çalışma Takvimi Web Sitesi

Genelge ve Duyurular

Genelge ve Duyurular