Plan / Rapor / Genelge

2024-2028 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları

Stratejik Plan Genelgesi
Stratejik Plan Hazırlık Programı
Stratejik Plan Hazırlık Takvimi
Stratejik Planlama Ekibi

2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları

Genelge 1
Genelge 2
Durum Analiz Raporu

Stratejik Plan

Kocaeli Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023)(Güncellenmiş Versiyon - 2021)
Kocaeli Üniversitesi Stratejik Planı (2014-2018)
Kocaeli Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013)

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporları

2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2020 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2018 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2017 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2016 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2015 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2014 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

İç Değerlendirme Raporları

2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
2020 Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu
2019 Yılı İç Değerlendirme Raporu
2018 Yılı İç Değerlendirme Raporu
2017 Yılı İç Değerlendirme Raporu
2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu
2015 Yılı İç Değerlendirme Raporu

Faaliyet Raporları

İdare Faaliyet Raporu 2021
İdare Faaliyet Raporu 2020
İdare Faaliyet Raporu 2019
İdare Faaliyet Raporu 2018
İdare Faaliyet Raporu 2017
İdare Faaliyet Raporu 2016
İdare Faaliyet Raporu 2015
İdare Faaliyet Raporu 2014
İdare Faaliyet Raporu 2013
İdare Faaliyet Raporu 2012
İdare Faaliyet Raporu 2011
İdare Faaliyet Raporu 2010
İdare Faaliyet Raporu 2009
İdare Faaliyet Raporu 2008

Akademik Faaliyet Raporları

Akademik Faaliyet Raporu 2014
Akademik Faaliyet Raporu 2013
Akademik Faaliyet Raporu 2012
Akademik Faaliyet Raporu 2011
Akademik Faaliyet Raporu 2010
Akademik Faaliyet Raporu 2009

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Raporları Web Sitesi

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2020
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2018
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2017
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2016
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2015
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2014
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2012
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2011
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2010
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2009
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2008

Performans Programı

Performans Programı 2022
Performans Programı 2021
Performans Programı 2020
Performans Programı 2019
Performans Programı 2018
Performans Programı 2017
Performans Programı 2016
Performans Programı 2015
Performans Programı 2014
Performans Programı 2013
Performans Programı 2012
Performans Programı 2011
Performans Programı 2010
Performans Programı 2009

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2022
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2021
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2017
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2016
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2014
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2012
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2011
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2010
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2009

Ön Mali Kontrol Yönergeleri

Ön Mali Kontrol Yönergesi 2022
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2021
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2020
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2019
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2018
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2017
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2016
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2015
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2014
Ön Mali Kontrol Yönergesi 2013

Uyum Eylem Planı

Revize Edilen Uyum Eylem Planı 2023
Revize Edilen Uyum Eylem Planı 2018
Revize Edilen Uyum Eylem Planı 2014

2024-2028 stratejik plan hazırlık çalışmaları

Revize Edilen Uyum Eylem Planı 2018
Revize Edilen Uyum Eylem Planı 2014

Çalışma Takvimi

Çalışma Takvimi Web Sitesi

Genelge ve Duyurular

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Mevzuat Listesi
Genelge ve Duyurular

2024-2028 stratejik plan hazırlık çalışmaları

Revize Edilen Uyum Eylem Planı 2018
Revize Edilen Uyum Eylem Planı 2014
Revize Edilen Uyum Eylem Planı 2014

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors