Üniversite Etik Kurulu

Hakkımızda

"Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulu" Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından 13.11.2008 tarih ve 2008/12 nolu toplantıda kabul edilen "Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" kapsamında oluşturulan bir Kurul olup, Üniversite Senatosu' nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen dokuz (9) üyeden oluşmaktadır. Üniversite Etik Kurulu çalışmalarını "Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" ve bu Yönerge' ye ekli olan "Etik Kurul Çalışma Yöntemi" ne göre yürütmektedir. Yönerge' nin amacı; Kocaeli Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri ve toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemektir.


Üyeler

Adı - SoyadıE-Posta Alan Adı
Prof.Dr.Alpaslan FIĞLALI figlalia@kocaeli.edu.tr Mühendislik Fak. (Başkan)
Prof.Dr.Berrin ÇETİNARSLANbarslan@kocaeli.edu.tr Tıp Fakültesi (Üye)
Prof.Dr.Yunus Emre ERDEMLİ yunusee@kocaeli.edu.tr Teknoloji Fak. (Üye)
Prof.Dr.Ali TANGEL atangel@kocaeli.edu.tr Mühend.Fak. (Üye)
Prof.Dr.Vasfi HAFTACI vhaftaci@kocaeli.edu.tr İkt.ve İd.Bil.Fak. (Üye)
Prof.Dr.Nalan TEKİNnalan.tekin@kocaeli.edu.tr Fen Edeb.Fak. (Üye)
Prof.Dr.Mine ŞEHİRALTI msehir@gmail.com Tıp Fakültesi (Üye)
Prof.Dr.Zehra Gönül BALKIR gonulbalkir@kocaeli.edu.tr Hukuk Fakültesi (Üye)
Av. Güler ÇETİN gulercetinnn@hotmail.com Kocaeli Barosu Tem.(Üye)

İlgili Mevzuatlar

Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

Akademik Etik İlkeler

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Başvuru

Üniversite Etik Kurul Sekreterliği
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Tel: 0 (262) 303 10 49
E-posta: kouetikkurulu@kocaeli.edu.tr


İletişim

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Tel: 0 (262) 303 10 49
E-posta: kouetikkurulu@kocaeli.edu.tr

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors